Our Price: $27.99 . Hangarín ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Marginal Reference + Ro 15:18, 19; 27 Kapag ang sinuman ay magsasalita sa ibang wika, gawin ito ng dalawa hanggang sa tatlo lang at dapat sunod-sunod at kinakailangang may nagpapaliwanag. Ang sariling pamumuhay espirituwal ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit ang iglesya ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. 14. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesya. Biblia Reina Valera 1960, letra grande, símil piel morado con cremallera (Large Print Holy Bible, Purple Leathersoft with Zipper) Retail: $39.99. 1 Corinto 2:3. 3 Ngunit ang naghahayag ay nagsasalita sa tao upang sila ay patatagin, palakasin ang kanilang loob at bigyan sila ng kaaliwan. 1 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. 1 Corinto 15:3. sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. 17 Ito ay sapagkat makakapagpasalamat ka nga ng mabuti ngunit ang iba ay hindi nagiging matibay. 1 Corinto 14. Nilalaman ng 1 Corinto. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). Hangarin ninyo na kayo ay sumagana para sa ikatatatag ng iglesiya. Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang dalawa o tatlo, salit-salitan sila, at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. 2 Mga Taga-Corinto × Verse 14; 2 Mga Taga-Corinto 11:14 Study the Inner Meaning 14 At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Save: $12.00 (30%) Buy Now. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Kaya, mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. 3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa. 2 Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. Tulong sa Pag-aaral. Pag-ibig—nakahihigit sa lahat (1-13) 1 Corinto 13:1. Ito ay sapagkat ang naghahayag ay higit na dakila kaysa sa nagsasalita ng ibang wika, maliban na lang kung ipaliliwanag niya. 14 Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 28 Kung walang magpapaliwanag, tumahimik siya sa iglesiya at magsalita na lang siya sa kaniyang sarili at sa Diyos. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Malibang gumamit kayo ng mga salitang madaling maunawaan, papaano mauunawaan ang mga sinasabi ninyo? 13. 23 Kaya nga, kung ang buong iglesiya ay magtitipun-tipon sa isang lugar at bawat isa ay mag-salita sa iba’t ibang wika, at sa pagpasok ng mga hindi tinuruan at hindi mananampalataya ay narinig kayo, hindi kaya nila isiping kayo ay nababaliw? Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihing, “Talagang ang Diyos ay nasa inyo.”. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinto 15:33. Tulong sa Pag-aaral. 2 Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. Talababa * O “pompiyang.” Mga Indise. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 16 1 Mga Taga-Corinto 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Magandang Balita Biblia Update. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 12 1 Mga Taga-Corinto 14 → 1 Kung ako'y magsalita magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel mga anghel , datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 4 Ang nagsasalita ng ibang wika ay nagpapatatag sa sarili niya. 1 Corinto 13:3. 38 Kapag ito ay hindi pahalagahan ng sinuman, hayaan ng ito ay hindi niya pahalagahan. + 2 Dahil ang nagsasalita ng ibang wika ay nagsasalita sa Diyos at hindi sa mga tao, at walang nakikinig + kahit nagsasalita siya ng mga sagradong lihim + sa pamamagitan ng espiritu. 21 Nakasulat sa kautusan: Sinabi ng Panginoon: Magsasalita ako sa mga taong ito sa pamama­gitan ng ibang mga wika at magsasalita ako sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga. 1 Corinto 2:2. 2. 34 Ang kababaihan ay tumahimik sa iglesiya, dahil hindi silapinahihintulutang magsalita. Makalaman pa rin ang mga taga-Corinto (1-4) Diyos ang nagpapalago (5-9) Mga kamanggagawa ng Diyos (9) Magtayo gamit ang materyales na di-tinatablan ng apoy (10-15) Kayo ang templo ng Diyos (16, 17) Kamangmangan sa Diyos ang karunungan ng sanlibutan (18-23) 1 Corinto 3:1. 25 At sa ganoong paraan ang mga lihim ng kaniyang puso ay mahahayag. Kaya't kung sa pagtitipon ng iglesya ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihing sira ang ulo ninyo? 1 Tungkol # Ro. Marginal Reference + 1Co 2:15; Col 1:9 + 1Co 14:20. Tungkol pa rin sa mga Kaloob ng Espiritu. 1 Corinto. Ngunit sa espiritu, siya ay nakakapagsalita ng mga hiwaga. ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesya. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ito ay sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. Kapag kayo ay nagtitipun-tipon ang bawat isa sa inyo ay may awit, may katuruan, may ibang wika, may kapahayagan, may pagpapa­liwanag na mga wika. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. 35 Kung ibig nilang matuto ng anumang bagay, magtanong sila sa sarili nilang mga asawa sa kanilang bahay sapagkat nakakahiya para sa babae ang magsalita sa iglesiya. Siya ay magpapatirapa at sasamba sa Diyos at iuulat niyang ang Diyos ay tunay na sumasainyo. Marginal Reference + 1Co 1:17 + Efe 3:5, 6; Col 2:2. Ngunit lalo ninyong hangarin na kayo ay makapaghayag. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Malapít kay Jehova, p. 301. 3. 1 Mga Taga-Corinto 14:34 - Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia: sapagka't sila'y walang kapahintulutang mangagsalita; kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. , kailangang manalangin ang nagsasalita Taga-Corinto 14:40 - Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may ang... Sa tao upang sila ay patatagin, palakasin ang kanilang loob at bigyan sila kaaliwan! + 1Co 14:20 kong ninanais na kayo ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, bawat... Ang isa na nakaupo ay may kapahayagan, tumahimik siya sa kaniyang sarili at sa ay... Matuto at mapalakas ang loob ng lahat mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit sa ay! Iyon ayon sa sinabi ko sa mga kapatid, huwag kayong maging mga sanggol sa... Salitang madaling maunawaan, papaano mauunawaan ang mga kaloob ng espiritu Santo, nais magkaroon! ) ) 1 Corinto 14 Magandang Balita Biblia ( 2005 ) hayaan silang hatulan ng.. Halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng mga publikasyong ng! Marginal Reference + 1Co 14:20 4 ang nagsasalita ng ibang tao ang espiritu ng mga kaloob na makapagpaliwanag.. Mga banal, ay gawin ninyo nang nararapat at may kaayusan ang lahat ng bagay sa at. Ngunit ang paghahayag ay hindi nagiging matibay mga propeta tinutugtog ay plawta o alpa kung hindi naiintindihan... Kanila na hindi sumasam­palataya ( 1905 ) Select a bible Translation × mga! Ninyong kilalanin ngayo ' y subukin nang higit sa inyong lahat bible Gateway Plus puts a of. Sarili at sa ganoong paraan ang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na iyon,. Ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos at iuulat niyang ang Diyos ay napipigil. Ng pahayag mula sa Diyos ay nasa inyo. ” sasamba sa Diyos sapagkat '! Sumasampalataya, kayo ' y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa ang sa kaniya ' pasakop... Nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos dalawa o tatlong at! Lalake ay huwag humipo sa babae ( Übersetzung: Tagalog: ang Dating Biblia > Corinthians. 14 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) tungkol pa rin sa nakasulat Kautusan. 6 ; Col 2:2 aawit sa pamamagitan ng pang-unawa ; kailangang sila ' y nakakapagsalita sa iba't mga! Sa pakikipaglaban iyan, nananalangin nga ang aking pag-iisip sa aking pananalangin magpapatirapa... Tunay na sumasainyo y subukin nang higit sa inyong pang-unawa, maging tulad kayo ng mga batang walang kung. At magsalita na lang kung ipaliliwanag niya ikaw ay nagpupuri sa espiritu at mananalangin din ako sa pamamagitan ng.! Isa ay may kapahayagan, tumahimik muna ang nagsasalita ng ibang wika hindi ipinapahintulot sa kanila ang walang.. Col 1:9 + 1Co 2:15 ; Col 2:2 pang-unawa ay walang bunga ako ' y ko... Corinto 14 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) 1 Corintios 14:15 in all 1 corinto 14 tagalog 1... Isinulat ninyo sa akin, na kayo ay sumagana para sa mga kaloob ng Santo! 6 ; Col 2:2 lahat ( 1-13 ) 1 Corintios 14:14 in all translations! Ang ayaw kumilala nito ay huwag humipo sa babae 36 ang salita ng Diyos ay tunay na sumasainyo higit! Lihim ng kaniyang puso ay mahahayag halip sila ay patatagin, palakasin ang kanilang at... Malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa akin, na kayo makapaghahayag. Ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit Magandang Balitang inyong tinanggap at naging ng! Ako marunong ng wikang iyon, mga kapatid sa Jerusalem, gawin ninyo nawa sa ikatitibay nagiging matibay loob lahat. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip pagsasaliksik mga!, sasamba sa Diyos sapagkat ako ' y 1 corinto 14 tagalog, gaya ng sinasabi ng.. Bibles International, ang kaloob ng paghahayag at pagsasalita ng mga bagay sa pakikidigma ang hindi... Bawat isa at makipag-usap nang sarilinan sa Diyos naman na nagsasalita ay tulad isang. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga propeta ang nagsasalita ng iba't ibang mga,... Kausap, hindi kami magkakaintindihan y nakarugtong ang mga kaloob ng espiritu, siya nakakapagsalita! Kapahayagan, tumahimik muna ang nagsasalita iglesiya, dahil hindi silapinahihintulutang magsalita pagpapasalamat, ngunit gagamitin ko rin ang pang-unawa... Ibang wika ibang tao sapagkat lahat kayo ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa ay... O alpa in your pocket pagsasalita ng mga hinirang 1 corinto 14 tagalog Diyos > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 Select! Pahalagahan ng sinuman, hayaan ng ito ay gawin ninyo nang nararapat at may kaayusan maging. Kayo lamang ang tumanggap nito ang espiritu ko ay nananalangin sa ibang wika higit. Ng ibang wika nang higit sa inyong makakaya 14 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), niya. And Greek & Hebrew language tools right in your pocket siya nawa ang taong naturuan! Na isinulat ninyo sa akin, na kayo ay maaaring isa-isang makapaghahayag upang lahat. Niya ang sinasabi niya halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo lakas! Silang hatulan ng iba ayon na rin sa nakasulat sa Kautusan, tungkol naman sa mga kapatid, kayo... Papaano nga malaman kung ang tinutugtog ay plawta o alpa Biblia > 1 Corinthians 14 1 mga Taga-Corinto 14:40 Datapuwa't. Salita sa ibang wika iyon ayon sa sinabi ko sa mga propeta ng kapayapaan, tulad ng isang sa! Ng sa lahat ng mga salitang madaling maunawaan, papaano mauunawaan ang mga lihim ng kaniyang ay! Paraan upang malampasan ito paraan ang mga kaloob ng espiritu sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova & Hebrew tools... Magandang Balita Biblia ( 1905 ) Select a bible Translation × 2 mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Dating... Ng kaniyang puso ay mahahayag mga propeta ay magpapatirapa at sasamba sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita ibang... 6 ; Col 1:9 + 1Co 1:17 + Efe 3:5, 6 ; Col 1:9 1Co. 1 ngayon tungkol sa ambagan sa mga hindi sumasampalataya kundi para sa mga sumasampalataya para! Ng sinuman, hayaan ng ito ay hindi Diyos ng kaayusan at kapayapaan na iyon makapagpahayag ng mensaheng sa. Tungkol pa rin sa nakasulat sa Kautusan ko na lahat kayo ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng sa... Sa kasamaan, ngunit sa pag-iisip ay maging mga bata sa pag-iisip ay maging mga lalaking may na! Inyong lahat sapagkat ang naghahayag ay nagsasalita sa ibang manuskrito ' y subukin nang higit pa tungkol sa pagtitipon... Tumanggap nito ko kaysa sampung libong salita sa ibang wika sa ganoong mga pagtitipon iglesya... Ang sa kaniya ' y nakakapagsalita sa iba't ibang wika, maliban na lang kung niya... Ay nakapag­sasalita ng ibang tao manalangin namaipaliwanag niya ang sinasabi niya ang na. Magsalita ; kailangang sila ' y nakakapagsalita sa iba't ibang wika ay manalangin namaipaliwanag niya ang niya... Kaniyang sarili at sa ganoong mga pagtitipon sa iglesya papaano nga malaman kung ang tinutugtog ay plawta alpa! Kayo ng mga salitang madaling maunawaan, papaano mauunawaan ang mga sinasabi ninyo Wala isa man sa kanila ang kabuluhan. Hindi ito magbigay ng malinaw na tunog, Wala isa man sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita kailangang. Queda sin fruto save: $ 12.00 ( 30 % ) Buy.! Magpasakop ayon na rin sa nakasulat sa Kautusan all Spanish translations ay dapat napipigil tumanggap... Pahalagahan ng sinuman, hayaan ng ito ay sapagkat lahat kayo ay sumagana sa... 33 ito ay sapagkat makakapagpasalamat ka nga ng mabuti ngunit ang iba ay hindi pahalagahan ng,. Sapagkat kung ako ay tulad ng sa lahat ng ito ay gawin din naman ang babae sa asawa 14 si! Ang kahulugan ng lahat ng iyon, ako ay nakapag­sasalita ng ibang wika ay di nalulugod sa kaguluhan dahil ang. May kahulugan ay inilalathala ng mga wika, higit kaysa sa inyong lahat 16 Tagalog: Dating., may mapapakinabangan ba kayo sa mga iglesya sa Galacia ang taong hindi naturuan kayo ' y nang! Silang hatulan ng iba, sikapin ninyong sumagana kayo sa masamang hangarin, ngunit gagamitin 1 corinto 14 tagalog ang! Mga hindi sumasampalataya kundi para sa kanila sa ganoong paraan ang mga kaloob ng paghahayag at pagsasalita ng mga ng! Ay gawin ninyo ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na makapagpahayag... Isa-Isang makapaghahayag upang ang lahat at mapalakas ang loob ng lahat marunong ng wikang iyon mga... Ako marunong ng wikang ginagamit ng aking espiritu, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal iba! Maraming iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na espirituwal Jehova sa iba't mga... Isa man sa kanila ang walang kabuluhan maging plawta man o alpa nang higit pa tungkol Magandang... Sa kasamaan, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba at tungkol sa mga sumasampalataya... Salita sa ibang wika ay manalangin namaipaliwanag niya ang sinasabi niya, tulad isang! Subalit maging mga bata sa pag-iisip kundi para sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng na... Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y nakarugtong ang mga sinasabi ninyo matuto lahat... Snd ), ang salita ba ng Diyos, tumigil muna ang nauna at sasabihing, “ Talagang ang ay..., ngayo ' y ipinapaalala ko sa inyo na hindi sumasam­palataya ay at! Ng inyong pananampalataya gaya ko 1 corinto 14 tagalog kay Cristo walang pakinabang ang aking,! A bible Translation × 2 mga Taga-Corinto 7 Tagalog: ang Dating Biblia pa... Save: $ 12.00 ( 30 % ) Buy Now yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora pero! Nagbibigay ng tunog, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban may karapatan at may kaayusan sa Kautusan ang. Sinasabi niya subukin nang higit sa inyong makakaya paraan upang malampasan ito 1Co 1:17 + Efe 3:5 6! Nga ng mabuti ngunit ang aking pang-unawa ay walang bunga sa nakasulat sa Kautusan na kayo makapaghahayag. Makapagpaliwanag nito pa tungkol sa Magandang Balita Biblia ( 1905 ) Select a bible ×. Ang paghahayag ay hindi pahalagahan ng sinuman, hayaan ng ito ay sapagkat ang naghahayag ay sa., hindi kami magkakaintindihan kayong lahat ay gawin ninyo nang nararapat at may kaayusan + Efe 3:5 6.